فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

اموزش جامع مشتق و انتگرال

دو جزوه بی نظیر از اموزش مشتق و انتگرال های نامعین

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جبرخطی

حل 8 مثال از ماتریس های 2×2

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل